Šport pre Slovensko

Seriál diskusných relácií na rôzne témy z prostredia športu, ktorý vzniká v spolupráci našej televízie s platformou Šport pre Slovensko a Učenou právnickou spoločnosťou.

Šport pre Slovensko je apolitická občianska PLATFORMA osobností slovenského športového a spoločenského života a športových odborníkov, ktorej základným cieľom je ponúkanie a presadzovanie alternatív, dlhodobo udržateľných koncepčných riešení pre dosahovanie verejno-prospešných cieľov (nielen) v oblasti športu.

Ďalšie články v sekcii

Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti ?

4.6.2020

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy!

14.5.2020

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku

13.5.2020

Športová budúcnosť je neistá

30.4.2020

Prežijú kluby a zväzy Covid-19?

30.4.2020

Štátna pomoc v jazyku športovca - Paragrafové znenia pomoci

24.4.2020

Dopad mimoriadnych opatrení na oblasť športu - Anketa

21.4.2020

Šport pre Slovensko - Budúcnosť slovenského športu

20.4.2020