Dopad mimoriadnych opatrení na oblasť športu - Anketa

piatok, 17.04.2020|Posledná aktualizácia 21.4.2020 20:36

Dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu - 1.časť

Dnes existujúce zákazy, znemožňujúce športovanie a aj tréning, v takmer všetkých športoch definitívne predčasné ukončenie súťaženia počas športovej sezóny 2019/2020 sú realitou v už takmer na celom Slovensku. Je až do odvolania zakázané organizovať verejné športové podujatia a zakazuje sa i prevádzka telovýchovno-športových zariadení, čo vylučuje aj akúkoľvek individuálnu prípravu športovcov v takýchto zariadeniach.


  • Aké sú ekonomické dopady šírenia pandémie na ľudí a organizácie pôsobiace v slovenskom športe?
  • Ukončili už športové organizácie sezónu alebo stále čakajú, či sa situácia zlepší?
  • Aké aktivity sme ako športovci a kluby museli kvôli rôznym zákazom a obmedzeniam zrušiť?
  • O aké príjmy osoby a kluby pôsobiace v športe prišli a aké sú ich vyčíslené straty?
  • Aké opatrenia pre zlepšenie svojej ekonomickej situácie uskutočnili alebo plánujú uskutočniť?

Malo by nás to všetkých motivovať, združiť sa, spojiť navzájom. Aby sa koordinovali všetky existujúce sily v prospech športu v SR. Športové hnutie bude pre aktuálne zákazy odkázané na záchranu cez nevyhnutnú podporu štátom. Bude však potrebovať aj dobrovoľnú solidaritu nás všetkých vrátane schopnosti navzájom spolupracovať pre dobro športu v SR. 

Kolegovia z Učenej právnickej spoločnosti sa rozhodli napomôcť slovenskému športu v súvislosti s negatívnymi dopadmi, ktoré vyvolal a ešte akiste aj prinesie koronavírus COVID-19 do oblasti športu.

Za spolupráce s expertmi na športový manažment, daňovú, ekonomickú a právnu oblasť sa podujali pripraviť pre športovú obec a pre štát dve ankety/dotazníky rozdelených podľa typu subjektov (dotazník pre právnické osoby a dotazník pre fyzické osoby) a ich rolí v rámci slovenského športu. Pripravili tak D.A.R. pre slovenskú športovú obec.

Údaje, ktoré prostredníctvom dotazníkov získame, budú slúžiť predovšetkým ako podklad pre hľadanie čo najúčinnejších nástrojov pre zlepšenie uvedenej situácie v sektore športu. Práve na základe relevantných a aktuálnych dát môžeme posúdiť vznikajúce následky, navrhovať vhodné opatrenia a predkladať ich príslušným orgánom na zmiernenie dopadov krízy, ktorá bola vyvolaná bez akejkoľvek možnosti sa na ňu adekvátne pripraviť. Chceme sa snažiť profesionálne konštruktívne dopĺňať návrhy z pohľadu sektora športu, keďže poznať a myslieť na všetky špecifiká iba 69 národných športových zväzov je skoro nemožné.

Za najdôležitejšie preto vnímame, aby opatrenia zachytávali športový sektor v jeho celej úžasnej rozmanitosti.

 

A ako to celé dopadlo?

O veľmi zaujímavých výstupoch z ankety sme sa v štúdiu rozprávali s Ladislavom Križanom, stálym členom Rady UčPS a iniciátorom samotnej ankety , ktorému výborne sekundoval projektový manažér STZ a štatistický a dátový expert UčPS Ivan Greguška.Ak si chcete pozrieť len samotné grafy z prezentácie, nech sa páči :


I. Ekonomické dopady šírenia pandémie na človeka - FYZICKÚ osobu pôsobiacu v športe II. Ekonomické dopady šírenia pandémie na  PRÁVNICKÚ osobu - športovú organizáciu... a kompletný materiál a podrobnosti k ankete nájdete TU, na stránke UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Amatérsky futbal, tréningy a reštart sezóny

12.4.2021

Narážačka: Od repre k 2. Lige

31.8.2020

Narážačka: Baráž o Fortuna ligu a licenčný systém

29.7.2020

Narážačka: Finále

23.7.2020

Narážačka: Z 2. LIGY do Pohárového finále

17.7.2020

Narážačka: Týždeň v pohári a 2. Lige

17.7.2020

Narážačka: Reštart 2. Ligy

18.6.2020

Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti ?

4.6.2020

Narážačka: Doping

20.5.2020

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy!

14.5.2020

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku

13.5.2020

Športová budúcnosť je neistá

30.4.2020