V sobotu hráme

Toto DVD bolo vytvorené v spolupráci Slovenského futbalového zväzu a zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. ako populárno-inštruktážny a motivačný materiál pre mladých futbalistov, ich rodičov a trénerov. Jeho cieľom je ukázať budúcim hviezdam cestu, po ktorej by mali kráčať, aby dosiahli svoj vysnívaný futbalový cieľ.

(c) 2013 Slovenský futbalový zväz

Všetky práva vyhradené. 

Akékoľvek neoprávnené použitie tohto diela vrátane jeho častí, spočívajúce v neoprávnenom kopírovaní, úpravách, predaji, prenajímaniu alebo akémukoľvek druhu obchodovania je zakázané. Neoprávnené použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu SFZ môže byť postihované občianskoprávnou cestou alebo trestne stíhané.